DaveEnergy

Megújuló energiaforrások: napelem | napelem rendszer
iroda: 9700 Szombathely, Lovas utca 23. földszint 1.
mobil: +36 30 205 2988 | email: info@daveenergy.hu

TÁMOP-2.3.6.B-12/1 - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

A projekt címe: FIATAL VÁLLALKOZÓ A MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLAT TERJESZTÉSÉÉRT

Projekt száma: TÁMOP-2.3.6.B-12-1/1-2014-0146

Projekt időtartama: 2014. szeptember 01. - 2015. február 28.

Projekt támogatási összege: 3.000.000.-Ft

Projekt összköltsége: 3.330.000.-Ft

A támogatás intenzitása: 90%

A projekt megvalósító: HORVÁTH DÁVID EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (Főpályázó)

Projekt bemutatása

Horváth Dávid egyéni vállalkozó az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban” című pályázati felhívás keretében támogatást nyert a Fiatal vállalkozó a megújuló energia használat terjesztéséért elnevezésű, TÁMOP – 2.3.6.B-12-1/1-2014-0146 kódszámú projekt megvalósításához.

Tevékenységem a megújuló energiaforrások felhasználásának, az alternatív, költséghatékony rendszerekre való átállás lehetőségeinek bemutatása, az ez által elérhető energiaköltség-csökkenés számszerűsítése, a piacon fellelhető legoptimálisabb megoldások felkutatása és az egyes forgalmazók tevékenységének összehangolása, ezen túl az ügyfélre szabott megoldás telepítésének, üzemeltetésének, javításának megszervezése a lakossági ügyfelek és a vállalati szféra részére egyaránt. Komplex szolgáltatás nyújtása az egyes részterületekkel foglalkozó cégek tevékenységének koordinálásával, egyben a figyelem felhívása a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontosságára.

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben.

A fiatalok az egyik, a válság által leginkább érintett csoport, akikre kiemelt figyelmet kell fordítani. A gazdasági fellendülés beindulását követően a munkaerő-piaci aktivitás növelése, a foglalkoztatási potenciál teljes kihasználása érdekében különösen fontos a fiatalok és pályakezdők munkaerő-piaci részvételének növelése, nem utolsósorban a kedvezőtlen demográfiai változások és a gazdasági szükségletekre reagáló új készségigények megjelenése miatt. A pályakezdők és fiatalok vállalkozó kedvének növelése, az ezzel kapcsolatos kompetenciák elsajátításának támogatása komoly lökést adhat az új generáció gazdasági aktivitásának növeléséhez, illetve közvetve hozzájárulhat a fiatalok gazdasági szerepvállalásának javításához. Ma Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások a legfontosabb nettó munkahelyteremtők a csökkenő foglalkoztatottsági ráta ellenére. A ’90-es évek óta ezeknek a vállalkozásoknak közel 60%-a egyszemélyes vállalkozás, azaz önfoglalkoztató személyekből áll, éppen ezért a foglalkoztatás bővítésként kell értelmezni a vállalkozások foglalkoztatotti létszámának növelése mellett az új vállalkozások létrehozását is. A vállalkozói aktivitás ösztönzése, új vállalkozások létrejöttének támogatása elengedhetetlen része a gazdaság fejlesztésének, a foglalkoztatás növelésének. Ennek egyik általunk javasolt eszköze lehet az induló vállalkozások támogatásának erősítése a fiatal pályakezdők vállalkozóvá válásának támogatásával.

A konstrukció alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. A közvetett kedvezményezettek köre a 35 év alatti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új egyéni vállalkozást, vagy mikrovállalkozást indítani tervező természetes személyek. A TÁMOP céljait tekintve a konstrukció a fiatalok alkalmazkodóképességének és vállalkozóképességének fejlesztésével hozzájárul a célcsoportba tartozók gazdasági aktivitásának növeléséhez, munkaerő-piacra történő belépéséhez, valamint a vállalkozás-indításhoz és működéshez szükséges kompetenciák elsajátításához. Az Új Széchenyi Tervvel összefüggésben a koncepció megvalósítása erősíti a ’Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés’, valamint a ’Foglalkoztatás’ programok által megvalósítani kívánt célokat. Összhangban van továbbá az Új Széchenyi Terv által megfogalmazott elvvel, miszerint a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások képesek egyedül arra, hogy jelentősen és tartósan emeljék a foglalkoztatást Magyarországon.

Részcélok

  • A vállalkozásalapítás kezdeti szakaszában, az indulás forrásigényének támogatása.
  • Az életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében.